Činnost obyvatel po varovném signálu

21.06.2009 19:55

Jedním z prvořadých opatření ke snížení následků mimořádných událostí, je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím.
Pro zbezpeční varování byl na celém území státu zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“ Vyhlašuje se kolísavým tonem po dobu 140 vteřin v případech, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku vzniku mimořádných událostí.
Co dělat, když uslyšíte varovný signál?
Když uslyšíte kolísavý tón sirény neprodleně se ukryjte kdekoliv to bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň). Nehledejte betonové úkryty ani sklepy pod úrovní terénu. V prvním okamžiku plně postačí k účinné ochraně zděná budova, kterou lze uzavřít. Požádejte o poskytnutí ochrany a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény nepřikazuje okamžitě se vrátit domů, ale přikazuje neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte. Provedením tohoto opatření si dost možná zachráníte své zdraví a život.
Děti, které jsou přítomny ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dělat dál. Pokud cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.
Co tedy znamená rada „Neprodleně se ukryjte”?
Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Když lidé požádají o pomoc u vašich dveří, dejte jim příležitost se ukrýt. Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény asi nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí a poskytněte jim případnou pomoc.
Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonických informací jenom zatíží telefonní síť. Je to zbytečné!
Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin nebo jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte. Informace o tom co se stalo a jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a
informací z regionálního vysílání rozhlasu a televize, ale i z obecního rozhlasu. Tam kde jsou již nainstalovány elektronické sirény, budou tyto vysílat po varovném signálu i krátkou slovní informaci o vzniklé situaci.
Další podrobností o průběhu mimořádné události a postupu záchranných prací uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech regionálních rozhlasových stanic a televize.
Když zazní varovný signál - kolísavý tón sirény, nezapomeňte na tři základní kroky vedoucí k vaší záchraně:
1. Neprodleně se ukryjte.
2. Zavřete dveře a okna.
3. Zapněte rádio a televizi.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode