Zneužití linky tísňového volání

21.06.2009 19:56

Linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze. Tísňové volání je
bezplatné, tísňová čísla jsou uvedena v telefonních seznamech.
Telekomunikačními pravidly, která vymezuje zákon o elektronických
komunikacích, jsou pro tísňová volání stanovena tato čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR.
156 Městská policie
112 jednotné evropské číslo tísňového volání
Telefonní číslo 112 je určeno zejména pro volání cizinců a je přednostně
obsazováno operátory s dobrými jazykovými znalostmi. Číslo 112 je
v České republice zavedeno od roku 2005, postupně je zaváděno ve všech
zemích Evropské unie a naši občané by jej měli při pobytu v cizině znát.
Operátorům na všech tísňových linkách velmi komplikuje jejich práci
zneužívání linek tísňového volání. Značnou měrou dochází i ke zneužívání
linek tísňového volání na operační střediska hasičů na území celého
Moravskoslezského kraje.
Na základě statistických informací bylo za rok 2006 na operační střediska
jednotlivých územních odborů Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje přijato 498.743 tísňových telefonických hovorů,
z nich 18110 hovorů vyvolalo řešení události. Na všech linkách tísňového
volání v roce 2006 bylo přijato 1.343.728 hovorů, které si vyžádaly 183.248
zásahů všech složek Integrovaného záchranného systému (hasičů,
záchranky, Policie ČR a strážníků MP). Ostatní hovory se netýkaly
skutečností vyžadujících výjezd a zásah jednotek. Velkou část ostatních
hovorů na linky tísňového volání lze zařadit do kategorie tzv. zlomyslných
volání.
Z dlouholetých zkušeností je známo, že v mnoha případech jsou linky
tísňového volání zneužity dětmi. Pohnutky dětí zneužít linku mohou být
jakékoli. Může tím ale být oddálena pomoc těm, kteří ji v dané chvíli budou
potřebovat. Hrozí vznik vyšších škod nebo jiných závažnějších následků.
Operátoři tísňových linek však nejsou zcela bezmocní. V dnešní době je
součástí systémů pro příjem tísňových volání přesná identifikace čísla
volajícího - včetně adresy pevné telefonní stanice nebo identifikace místa,
odkud volá uživatel mobilního telefonu. Tyto technologie pomohou pachatele
Pravidelná rubrika „Hasiči občanům“
Zpracoval: odbor prevence 2
odhalit. Právní zodpovědnost dětí je omezena věkovou hranicí 15-ti let. Do
této věkové hranice jsou za konání dětí zodpovědní rodiče.
Kromě trestního zákoníku i zákon o požární ochraně stanoví, že fyzická
osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo
zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně
přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání,
dopustí se přestupku, ze který ji může orgán vykonávající státní požární dozor
uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. Je nutné s dětmi o těchto věcech hovořit a
vysvětlit jim co mohou nevhodnými žerty způsobit.
Zneužití linek tísňového volání řeší i trestní zákoník. Podle závažnosti
konání může být osoba zneužívající tísňové volání potrestána odnětím
svobody až na 5 let nepodmíněně!

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode