Evakuace obyvatelstva

21.06.2009 19:57

Evakuace, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečující především přemístění osob, ale i hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné území.
Evakuace je nejčastěji organizována příslušnými povodňovými orgány nebo krizovými štáby při vzniku přirozené povodně. V takovém případě je třeba uvažovat o evakuaci osob z ohrožených oblastí. Jaké jsou tedy obecné zásady evakuace ?
Po vyhlášení pokynu k evakuaci je nutné připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu. Jeho doporučeným obsahem jsou :
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
- léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny,
- základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda,
- náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky,
- kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
- předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírač na konzervy,
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Dalšími opatřeními, které je nutno zabezpečit před odchodem z bytu jsou :
• Uhašení otevřeného ohně v topidlech
• Vypnutí elektrických a plynových spotřebičů ( mimo ledniček a mrazniček)
• Uzavření hlavního přívodu vody a plynu
• Přemístění cenného nábytku, potravin a nebezpečných látek do vyšších pater
• Odstranění nebo řádně zajištění snadno odplavitelného materiálu
Při veškeré činnosti k přípravě na evakuaci zachovejte klid a dle potřeby se snažte uklidnit ty, kdo to potřebují. Jednejte s rozvahou a dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují nebo zajišťují evakuaci.
Při opouštění bytu nebo rodinného domku vezměte sebou připravená evakuační zavazadla, domácí zvířata, uzamkněte byt a dostavte se do určeného evakuačního střediska. Ujistěte se, zda i sousedé vědí o evakuaci a zda nepotřebují při její přípravě vaši pomoc.
Nezapomeňte vložit dětem do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
Také při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují evakuaci.
Evakuace je mimořádné opatření a podléhají ji v zásadě všechny osoby.
Může trvat jen krátkou dobu nebo je dlouhodobá s více jak 48 hodinovým pobytem mimo domov. V tomto případě organizátoři evakuace realizují opatření plánovaná k zabezpečení evakuovaných osob, jako ubytování, stravování, zdravotnické zabezpečení a jiné.
Zpětné nastěhování lze provést až na pokyn organizátorů evakuace.
Mějme na paměti, že provedení evakuace obyvatelstva je procesem nezbytných opatření k záchraně ohrožených osob, vyžadujícím spolupráci všech zúčastněných, tedy jak organizátorů evakuace, tak i evakuovaných osob, k jejímu rychlému a efektivnímu provedení.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode