Občanům

21.06.2009 20:00

Víme všichni, kam máme volat v tísni?

Stanete se účastníky dopravní nehody, spatříte požár v lese, jste svědkem přepadení. Rádi byste pomohli… Jaké číslo ale vytočit? V ČR jsou čísla tísňových linek pevně stanovena: - 150 … hasičský záchranný sbor - 155 … zdravotnická záchranná služba - 156 … městská policie - 158 … Policie ČR - 112 …...
21.06.2009 19:59

Zásady a principy první pomoci

První pomoc je zásah nebo ošetření poskytnuté postiženému ještě před příjezdem zdravotní záchranné služby. Jejím cílem je snaha o obnovení nebo udržení životně důležitých funkcí u postiženého člověka, a to : – dýchání – srdeční činnost – vědomí. Jaký je tedy postup při základní neodkladné...
21.06.2009 19:58

Víme jak budeme varováni v případě ohrožení ?

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Jde o souhrn organizačních, technických a...
21.06.2009 19:57

Evakuace obyvatelstva

Evakuace, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečující především přemístění osob, ale i hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné území. Evakuace je nejčastěji organizována příslušnými povodňovými orgány nebo...
21.06.2009 19:56

Zneužití linky tísňového volání

Linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze. Tísňové volání je bezplatné, tísňová čísla jsou uvedena v telefonních seznamech. Telekomunikačními pravidly, která vymezuje zákon o elektronických komunikacích, jsou pro tísňová volání stanovena tato čísla: 150 Hasičský záchranný sbor...
21.06.2009 19:55

Činnost obyvatel po varovném signálu

Jedním z prvořadých opatření ke snížení následků mimořádných událostí, je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím. Pro zbezpeční varování byl na celém území státu zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“ Vyhlašuje se kolísavým tonem po dobu 140 vteřin v případech, kdy může...

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode