Hygienická opatření při hromadných nákazách

21.06.2009 19:10

V poslední době se stále častěji hovoří ve sdělovacích prostředcích o hrozbě hromadných nákaz -bioterorismu.
Třebaže nám válka či teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které by měli lidé znát v případě hrozby hromadných nákaz obyvatelstva různými mikroorganismy. Ty jsou schopny za určitých podmínek vyvolat u člověka infekční onemocnění, které může při nedodržování zásad chování přerůst v epidemii.
K hlavním orgánům, které jsou oprávněny nařizovat mimořádná opatření při epidemii a při nebezpečí jejího vzniku patří Ministerstvo zdravotnictví a Krajské hygienické stanice. Mezi základní protiepidemická opatření, která jsou v takovém případě přijímána patří :
- zákazy nebo omezení nakládání s výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění,
- zákaz nebo omezení styku skupin osob podezřelých z nákazy s ostatním obyvatelstvem – karanténní opatření ,
- vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních,
- provedení dekontaminace na celém zasaženém území,
- mimořádné očkování a preventivní podávání jiných léčiv ke zvýšení odolnosti osob.
A jaké jsou obecné hygienické zásady ochrany před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu ?
- K pití i mytí používat pouze prověřenou vodu. Zásadně nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů. Dokud není jistota, že pitná voda je nekontaminovaná, upravovat vodu převařením a to nejméně po dobu desíti minut, čímž se zničí živé bakterie.
- Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny. Máte-li pochybnost o nezávadnosti potravin, raději je nepoužívejte. Ke konzumaci volit pokud možno tepelně upravené potraviny.
- Dodržovat ve zvýšené míře zásady osobní hygieny. Základem je umývat si ruce vždy před jídlem a po něm, po styku s kontaminovanými povrchy, před a po použítí WC. Pokud je to možné, používat mýdlo s antibakteriálním účinkem.
- Nedotýkat se uhynulých zvířat, ptáků a jiných podezřených předmětů.
- Sledovat svůj zdravotní stav a při prvních příznacích onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc. Rozvoj onemocnění je vždy doprovázen základními příznaky, mezi které patří horečka, zánět, vyrážka a další reakce imunitního systému.
- Používat vhodné prostředky k individuální ochraně. I improvizované prostředky osobní ochrany mohou představovat významnou bariéru znesnadňující zanesení nákazy do organismu.
V ochraně proti nebezpečným nákazám nelze použít jednoduchý a univerzální systém. Konkrétní protiepidemická opatření určí orgány ochrany veřejného zdraví v závislosti na druhu onemocnění a tato opatření jsou závazná pro každého občana.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode