Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla.

21.06.2009 19:11

Téměř každou chvíli se ve sdělovacích prostředcích dovídáme o vzniku mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek, při kterých dochází v důsledku pobytu v zamořeném prostoru nebo při potřebě tímto prostorem projít, k vážnému ohrožení zdraví i životů obyvatelstva. Jaké jsou tedy možnosti ochrany před těmito látkami ?
Nejsou–li v dané chvíli k dispozici prostředky individuální ochrany (maska,ochranný oděv), je k bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek nutné použít improvizované prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.
Jako prostředky improvizované ochrany jsou vhodné veškeré oděvní součásti a jiné prostředky, dostupné v každé domácnosti, jako savé a prodyšné tkaniny, sáčky s plastické hmoty, pitná voda, zažívací soda, kyselina nebo stolní ocet.
K ochraně hlavy použít čepici, šátek nebo šálu, přes které je vhodné převléci kapuci nebo igelitový sáček, tak aby vlasy byly zakryty a pokrývka chránila také čelo, uši a krk
Největší pozornost je nutno věnovat ochraně obličeje a očí. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu navlhčeným kusem flanelové látky, či froté ručníkem upevněným v zátylku šátkem či šálou. Pro případ úniku nebezpečné chemické látky kyselé povahy se doporučuje tkaninu namočit do roztoku připraveného z pitné vody a zažívací sody v poměru 2 polévkové lžíce na l litr vody, v případě úniku amoniaku použít roztok kyseliny citrónové, popřípadě kuchyňského octa v poměru l lžíce na l litr vody.
V nouzovém případě lze použít k navlhčení jen pitnou vodu, protože řada nebezpečných chemických látek je alespoň částečně rozpustná ve vodě.
K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské, motocyklové).
Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany. Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. Ke všem oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště.
Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové holínky a vysoké kožené boty.
Při použití improvizovaných prostředků ochrany dbejte následujících obecných zásad:
- celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté;
- všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit;
- k dosažení vyšších ochranných účinků je nutno kombinovat více ochranných prostředků, nebo použít oděvu v několika vrstvách.
Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblékněte se do čistého oděvu.
Improvizovaná ochrana pro obyvatelstvo je určena především pro:
- překonání zamořeného prostoru;
- evakuaci obyvatelstva při úniku nebezpečné chemické látky.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode