Práce s otevřeným ohněm, 2. část

21.06.2009 19:08

V minulém příspěvku jsme hovořili o nebezpečích souvisejících se svařováním nebo pálením
plamenem nebo elektrickým obloukem a při svařování lepenek plynovými hořáky.
Zdrojem požáru mohou být také další řemeslnické práce, např. práce s benzínovou pájecí
lampou (tzv. letlampa). Zásady bezpečnosti práce související s tímto zařízením řeší § 8
vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic.
Různá zařízení používající otevřeného ohně je nutné používat přesně dle návodu výrobce.
Pokud se při práci s otevřeným ohněm používají současně hořlavé kapaliny (benzin, petrolej
apod.) je nutná nejvyšší opatrnost, neboť může dojít ke zraněním i smrtelným úrazům. Proto
je nutné se vždy nejprve seznámit se správnými postupy vhodnými pro používání těchto
zařízení a tyto postupy dále dodržovat.
Nebezpečí požáru rovněž hrozí při práci, při níž vznikají jiskry o vysokých teplotách nebo
odletující žhavé části opracovávaných materiálů (např. při práci s bruskou nebo
s rozbrušovacím kotoučem). Používání brusek a rozbrušovacích kotoučů je velmi rozšířené,
rychlé, účinné a nahrazuje zdlouhavé a těžké manuální postupy. Může však být také
nebezpečné. Při použití v nepřístupných místech, v blízkosti hořlavého materiálu nebo bez
ochranných pomůcek (např. brýlí), můžeme způsobit škodu na zdraví i majetku nejen sobě,
ale i svému okolí.
Otevřený oheň lze používat také k nahřívání součástek. Mnoho požárů vzniklých při opravách
automobilů svědčí o lehkomyslnosti nejen občanů při opravách svépomocí, ale
i „profesionálů“ v servisních dílnách. Provádění různých prací na automobilech, ze kterých
nejsou odstraněny hořlavé materiály (např. sedadla s textilními potahy, pneumatiky,
elektroinstalace, palivová nádrž), může vést až k výbuchu hořlavých benzinových par.
Při svařování, broušení, rozbrušování, nahřívání součástek nebo při pájení vždy hrozí
nebezpečí vznícení hořlavých materiálů. Následný požár vlastního auta není pak tou nejhorší
škodou, která může nastat. Případy požárů celých servisů i se všemi automobily připravenými
k opravě, značně poškozené stavební konstrukce a poškození zdraví nejsou nijak vyjímečné.
Čas ušetřený tím, že nebyla provedena dostatečná bezpečnostní opatření, pak ztrácí význam.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode