Překvapí nás mimořádná událost?

21.06.2009 18:56

Pocítíme-li důsledky mimořádné události, téměř vždy „to zamíchá“ naším životem. Jsem na svou ochranu sám? Postará se o mě někdo?
Tyto a podobné otázky máme na mysli obvykle tehdy, až „se něco stane“. Najednou jsme v situaci, v níž jsme dosud nebyli, a musíme jednat. Ještě dříve však mnohé z nás napadne otázka, kdo za systém ochrany občanů odpovídá a jakou úlohu má při řešení mimořádných událostí stát. V této souvislosti je potřeba uvést, že za organizaci opatření k ochraně obyvatelstva a za řízení ochrany obyvatelstva ze zákona odpovídají ministerstva a jiné centrální úřady, na stupni kraje krajský úřad, hejtman a další orgány kraje, jmenovitě i hasičský záchranný sbor kraje, a dále obecní úřady a starostové obcí. Postarat se o zaměstnance mají zákonnou povinnost zaměstnavatelé. Jak ale se má zachovat občan a jaké má možnosti se chránit?
Pro překonání mimořádné události je vždy důležité mimořádnou událost nepodceňovat, nezlehčovat její průběh a podle dostupných informací nebo i zkušeností si uvědomit její dopady. I když jsou složky integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotníci, policisté a další) připraveny zajistit provedení záchranných prací, je potřebné, aby občan dokázal chránit sám sebe, své blízké, a také pomoci sousedům a dalším osobám, které pomoc potřebují. Do popředí zájmu se proto dostávají znalosti a dovednosti, které by si měl každý z nás osvojit. Předně by měl každý občan znát a také dodržovat obecné zásady chování při ohrožení, např. reagovat na zvuk sirény a vhodným způsobem se chránit, měl by vědět o opatřeních při vyhlášení evakuace, postupovat podle nich a umět si připravit evakuační zavazadlo. Měl by mít ujasněno chování v případě havárií spojených s únikem nebezpečných látek, vědět, co učinit a jak se chránit v případě povodní, požárů, jakou podobu může mít teroristická akce a jaké prostředky mohou být při ní použity. Vždy bude k užitku, bude –li mít připravené a vyzkoušené improvizované prostředky ochrany a vědět jak a kdy je použít. Zároveň by měl mít základní poznatky o první pomoci a v mezích možností zvládnout její poskytnutí.
Kde můžeme získat informace? Základní informace budou uváděny v této pravidelné rubrice. Dají se také nelézt na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz a Moravskoslezského kraje www.kr-moravskoslezsky.cz. Konkrétní informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a o ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události poskytují občanům příslušné obecní (obvodní) úřady. O místě svého pracoviště získají zaměstnanci tyto informace od svého zaměstnavatele.
Potřeba mít vědomosti a osvojit si návyky pro záchranu života při mimořádné události je stále ještě opomíjena a většinou ustupuje jiným zájmům. Jednou z cest, jak změnit tento stav, je výchovně i výukou působit už na nejmladší generaci. Po přechodném období, kdy se na školách příprava mládeže k ochraně
obyvatelstva neprováděla, je nyní v příslušném rozsahu hodin zařazena do školních osnov občanské nauky, chemie, biologie a dalších předmětů. Systematicky získávané informace a zvláště praktické návyky se vždy ověřují závěrečným cvičením.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode