Rady co dělat po povodních a jak se chovat při návratu domů.

21.06.2009 19:07

Povodně se stávají součástí našeho života. Lidé se chtě-nechtě musí smířit s tím, že jejich obydlí a majetek může občas – a podle odborníků čím dál častěji – ohrozit velká voda.
Hasičské záchranné sbory již dávno nebojují jen s požáry. Paradoxně je zaměstnává i voda. Jejich každoroční prací je i provádění záchranných a likvidačních prací při povodnćh. Mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela přináší několik zásadních rad pro všechny, koho záplavy postihnou: „Nechte si zkontrolovat stav obydlí, tedy jeho statickou narušenost, rozvody energií a stav kanalizace a rozvodů vody. Pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.“
Další rady přináší hygienici. Podle nich by měli lidé každopádně zlikvidovat potraviny, které byly zasaženy vodou, stejně tak i zasažené polní plodiny a uhynulé domácí zvířectvo. Hygienikům se musí nahlásit úhyn cizích domácích a divokých zvířat. „Rozhodně nepijte vodu z místních zdrojů, pokud ji hygienik neschválil,“ zdůraznil Petr Kůdela. Při obnově studní a zdrojů pitné vody je potřebné řídit se pokyny odborníků a zabezpečit si vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody, chemické ošetření vody ve studni, laboratorní prověření kvality vody a získat povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.
Povodně mohou lidem vzít veškerý majetek nebo způsobit vážné škody na něm. Poškození ale v tom nezůstávají sami. Stačí se jen informovat o možnostech humanitární pomoci, v rámci které je zajišťována pitná voda, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky či potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod. Lidé by samozřejmě neměli opomenout kontaktovat příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod. „Je dobré ohlásit pojistnou událost a vyhotovit si soupis škod s případnou fotodokumentací,“ radil dále Kůdela.
A jak mohou pomáhat ostatní? Informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdrží zájemci od pracovníků obecních úřadu a dalších pověřených pracovníků. „Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem. Dbejte dodržování hygienických zásad a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění. Nepodceňujte nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách a myslete také na to, že vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná,“ doplnil informace Petr Kůdela.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode