Vypalování suché trávy

21.06.2009 18:57

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává
vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých
místech záplavy. Po té nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na
zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné
chvíle.
Především dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při
odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se pouštějí do
vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale
ohrožují takovým jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů, ti
neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění jejich
odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další
rozšíření požáru. Není výjimkou, že při vypalování vítr obrátí plameny proti člověku, který se
nadechne kouře, propadne panice nebo v kouři ztratí orientaci, v nejhorším případě může být
následkem i smrt. Při plošném vypalování porostů zahyne také mnoho živočichů žijících
v těchto místech.
A přitom zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz vypalování porostů jak pro běžného
občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení
tohoto zákona se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento
přestupek uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč. Právnické a podnikající fyzické osoby
mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad,
spadané listí apod.), ale jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může
stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení
této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za
který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.
Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let),
a určitě bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při
neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které
si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje
a postihuje je pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
Pravidelná rubrika „Hasiči občanům“
Zpracoval: odbor prevence
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů
způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními
škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme:
Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode